18 lipca 2024
  • Home
  • Budownictwo
  • Obowiązki organizatorów imprez w zakresie zabezpieczenia sanitarnego

Obowiązki organizatorów imprez w zakresie zabezpieczenia sanitarnego

By on 25 sierpnia 2019 0 1115 Views

Jednym z głównych obowiązków organizatora imprezy masowej jest zapewnienie odpowiedniego zaplecza sanitarnego, w tym przede wszystkim możliwości jego bezpiecznego i higienicznego wykorzystania. W tym celu warto skorzystać z szerokiej oferty kontenerów sanitarnych.

Obowiązki organizatorów imprez masowych

W świetle art. 5 ust. 1, Ustawy z dnia 20 marca 2009  roku o bezpieczeństwie imprez masowych, organizator imprezy masowej w pełni odpowiada za jej bezpieczeństwo. Ustawa dokładnie określa wymogi, jakie musi spełnić organizator tego typu wydarzenia publicznego. Wśród nich wyróżnić należy:

– pełne zapewnienie bezpieczeństwa uczestników imprezy,

– zabezpieczenie porządku publicznego,

– zabezpieczenie wydarzenia w zakresie medycznym,

zapewnienie prawidłowego stanu technicznego budynków wraz z ich instalacjami oraz urządzeniami technicznymi, głównie przeciwpożarowymi oraz sanitarnymi.

Art. 6 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy określa podstawowe obowiązki jakie spoczywają na organizatorze imprezy masowej:

– spełnienie wszelkich wymogów zawartych głównie w przepisach prawa budowlanego, przepisach sanitarnych oraz przepisach w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

– obecność służb porządkowych, informacyjnych, a także kierownika do spraw bezpieczeństwa, jako kierującego tymi służbami;

– pomoc medyczna;

zaplecze higieniczno-sanitarne;

– wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg pozwalających na dojazd służbom ratowniczym i policji;

– organizacja łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczaniu wydarzeń masowych;

– odpowiedni sprzęt medyczny i gaśniczy oraz środki gaśnicze potrzebne do zabezpieczenia imprezy w zakresie wszelkich działań ratowniczo-pożarowych;

– wydzielenie odpowiednich pomieszczeń dla służb kierujących bezpieczeństwem imprezy masowej.

Bezpieczeństwo sanitarne

Jak wynika z wcześniej przedstawionych przepisów prawnych, jednym z głównych obowiązków organizatorów imprez masowych jest zapewnienie zabezpieczenia sanitarnego. Kwestia ta dotyczy zapewnienia uczestnikom odpowiednich warunków korzystania z zaplecza higieniczno-sanitarnego. Należy mieć tutaj na uwadze kwestie techniczne oraz funkcjonalne. Pomieszczenia zaplecza sanitarnego powinny być odpowiednio dostosowane do liczby uczestników wydarzenia. Obiekty te powinny być utrzymane w stanie pozwalającym na w pełni bezpieczne oraz higieniczne korzystanie z nich. Dotyczy to także wszelkich urządzeń oraz instalacji stanowiących wyposażenie zaplecza sanitarnego.

Duże znaczenie ma tutaj także odpowiednie usytuowanie obiektów sanitarnych, tak by zapewnić swobodną komunikację pomiędzy zapleczem, a pozostałymi punktami imprezy. Co więcej, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz Polskimi Normami pomieszczenia sanitarne powinny być ogrzewane, oświetlane oraz wentylowane. Warto również zwrócić uwagę na wymogi co do szczegółowych wymiarów obiektów sanitarnych.

Kontenery sanitarne

Jednym z powszechnie stosowanych rozwiązań w zakresie zabezpieczenia sanitarnego jest wykorzystanie kontenerów sanitarnych. Moduły te z powodzeniem zastępują tradycyjne zaplecze sanitarne, niosąc ze sobą wiele korzyści. Kontenery sanitarne spełniają wszelkie wymogi związane z trwałością konstrukcji czy też bezpieczeństwem higieniczno-sanitarnym. Wykonywane są z zastosowaniem najwyższej jakości materiałów. Niezwykle szeroka oferta, zróżnicowana pod względem nie tylko funkcjonalności, ale także wyposażenia czy też wielkości poszczególnych modułów, pozwala na doskonałe dopasowanie poszczególnych obiektów do wymogów każdej imprezy masowej.

 

Co więcej, kontenery sanitarne można dowolnie modyfikować nie tylko pod względem konstrukcji, ale także wyposażenia w sprzęty i instalacje. W standardzie posiadają instalację ogrzewania, instalację wentylacyjną oraz odpowiednie oświetlenie. Dużą zaletą tego typu obiektów jest łatwy oraz szybki montaż, po wykonaniu którego obiekt jest od razu gotowy do użytku.  Dzięki dodatkowym opcjom, takim jak możliwość podłączenia pojemników na wodę czy fekalia, urządzenia można usytuować nawet w miejscach nie mających dostępu do instalacji wodno-kanalizacyjnej.

źródło: mToilet – wynajem toalet przenośnych, kabiny i toalety sanitarne