18 lipca 2024

Jak wybrać kierownika budowy?

By on 23 września 2019 0 534 Views

Każda nowa inwestycja budowlana niesie za sobą konkretne wymagania techniczno-budowlane, które mają być gwarantem rzetelności i bezpieczeństwa wykonywanych prac. Jedną z istotnych kwestii jest wybór kierownika budowy, który będzie nie tylko koordynował pracę i pilnował, aby wszystkie czynności były wykonywane zgodnie z projektem, ale będzie też stał na czele całej inwestycji. Jak wybrać kierownika dobrego budowy?

Kim jest kierownik budowy?

Kierownik budowy to osoba pełniąca nadzór nad budową, której obowiązki określają przepisy Prawa budowlanego. Zgodnie z nimi kierownikiem budowy może zostać osoba, która posiada wszystkie uprawnienia niezbędne do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zna wszystkie przepisy prawa budowlanego. Do obowiązków kierownika budowy, oprócz organizacji i usprawniania prac budowlanych, należy także prowadzenie dokumentacji i przygotowywanie pozwoleń.

Obowiązki kierownika budowy

Obowiązki kierownika budowy są jasno określone przez przepisy Prawa budowlanego. Według nich osoba pełniąca funkcję kierownika budowy, oprócz prowadzenia prac nadzorczych nad postępem prac, jest zobligowana do zabezpieczenia terenu budowy oraz zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu, prowadzenia dziennika budowy i realizacji zadań do niego wpisanych, a także zgłoszenia gotowego obiektu do odbioru. Kierownik budowy musi także, jeśli zajdzie taka konieczność, usunąć wykryte wady i usterki.

Jak wybrać kierownika budowy?

Wybór kierownika budowy nie jest zadaniem łatwym, ponieważ wiąże się z podjęciem decyzji o wyborze osoby, która będzie decydować o ostatecznym kształcie inwestycji oraz bezpieczeństwie osób z niej korzystających. Warto w takim przypadku sprawdzić, kto w danym momencie jest szczególnie polecany przez inwestorów, i przyjrzeć się projektom, które były nadzorowane przez wybranego przez nas kandydata. Koniecznie powinniśmy także sprawdzić, jakie doświadczenie zawodowe posiada wytypowana przez nas osoba i ile projektów prowadziła dotychczas na stanowisku kierownika budowy.

Wybór rzetelnego i wiarygodnego kierownika budowy to nie tylko wybór zaufanej osoby gwarantującej kontrolę nad całym projektem budowlanym, ale przede wszystkim zabezpieczenie inwestycji przed niespodziewanymi problemami i zapewnienie jej bezpieczeństwa. Doświadczony kierownik budowy z wysokimi kompetencjami będzie nie tylko nadzorował sprawnie procesy wytwórcze, ale i pozwoli uniknąć błędów, a w razie ich wystąpienia – będzie w stanie szybko zareagować i usunąć je bez uszczerbku na całej inwestycji.

Źródło: MPEXPERTBUD – ekspertyzy budowlane, ekspertyzy techniczne