3 grudnia 2023
  • Home
  • Medycyna
  • Kiedy warto skorzystać z kroplówki nawadniającej?
wlewy dozylne (2)

Kiedy warto skorzystać z kroplówki nawadniającej?

By on 17 kwietnia 2023 0 46 Views

Kroplowy wlew dożyln – tak brzmi pełna nazwa zabiegu polegającego na wprowadzeniu sporej ilości płynów drogą dożylną. Płyny te to zazwyczaj sól fizjologiczna (0,9% NaCl), rozwory soli fizjologicznej z glukozą lub płyny wieloelektrolitowe. Ponadto w płynach tych rozpuszczone są niekiedy leki dożylne bądź składniki mineralne, np. witaminy. Celem wykonywania kroplowych wlewów dożylnych jest uzupełnienie w organizmie wody, energii, witamin, czy też zwiększenie ciśnienia osmotycznego. Niezbędne do przeprowadzenia wlewu dożylnego jest posiadanie założonego wkłucia obwodowego (tzw. wenflon).

Kto może podawać kroplowe wlewy dożylne?

Należy pamiętać jednak, że do przygotowywania i podawania kroplówek uprawnienia posiadają jedynie zawody medyczne takie jak np. lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny. Muszą to być osoby, które posiadają aktywne prawo do wykonywania zawodu i są czynne zawodowo. Kroplowe wlewy dożylne może podać pielęgniarka, położna, ratownik medyczny na zlecenie lekarskie lub bez zlecenia lekarskiego w oparciu o uprawnienia zawodowe. Przykładowo, w przypadku pielęgniarki zakres świadczeń udzielanych samodzielnie przez pielęgniarkę reguluje Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. Warto zaznaczyć, że pielęgniarka może podać pacjentowi dożylnie bez zlecenia lekarskiego jedynie niektóre preparaty.

Kiedy powinno się korzystać z kroplówek?

Na początku warto zaznaczyć fakt, iż kroplówki nie powinny zastępować zdrowego stylu życia i być stosowane często. Jak wiadomo, każdy wlew dożylny łączy się z naruszeniem ciągłości skóry. Dożylne podawanie preparatów elektrolitowych jest popularne ze względu na szybki efekt terapeutyczny. Jak wiemy, substancje podane dożylnie wchłaniają się do krwiobiegu niemal natychmiastowo, podczas gdy te podawane doustnie mają opóźniony efekt działania. Pewnie dlatego tzw. „kroplówki nawadniające” cieszą się sporym zainteresowaniem. Pamiętajmy jednak, że bezpieczne kroplówki to te podawane w warunkach szpitalnych, na terenie podmiotu leczniczego. Nie ryzykujmy więc z korzystania z takich usług np. w gabinetach kosmetycznych. Wlew dożylny stosuje się w przypadku znacznego osłabienia organizmu, deficytów mikro i makroelementów, które są trudne do uzupełnienia drogą dożylną. Terapie dożylna stosowana jest w ostateczności, gdy konieczne jest szybkie wyrównanie składników mineralnych w organizmie, bądź zapewnienie właściwej homeostazy. W przypadku gdy po prostu czujemy się osłabieni warto zacząć od doustnych form nawadniania elektrolitami. Gdy okażą się one nieskuteczne należy skierować się do lekarza POZ, który po przeprowadzeniu wywiadu zleci badania laboratoryjne krwi i na podstawie ich wyników zdecyduje o terapii dożylnej bądź też jej braku.