24 sierpnia 2019
  • Home
  • Medycyna
  • Kiedy nie możesz się porozumieć… Czy wykonać testy na rozumienie mowy?
Kiedy nie mozesz sie porozumiec... Czy wykonac testy na rozumienie mowy

Kiedy nie możesz się porozumieć… Czy wykonać testy na rozumienie mowy?

By on 31 października 2018 0 125 Views

Jeśli zdarzają Ci się takie sytuacje, że słyszysz, iż ktoś do Ciebie mówi, ale nie potrafisz zrozumieć wypowiadanych słów albo nie rozumiesz ich sensu, rozważ wykonanie testu na rozumienie mowy. Oczywiście problem może wynikać z innych czynników – hałas, wypowiadanie słów przez wiele osób naraz czy duży pogłos występujący w danym pomieszczeniu mogą utrudniać nam zrozumienie naszego rozmówcy. Jeśli jednak sytuacje takie zdarzają się często, sprawa może być poważna. Zaburzenia tego rodzaju pojawiają się często u dzieci z problemami wymowy albo deficytami uwagi. Często wiążą się z problemami w uczeniu. U dorosłych mogą być skutkiem udaru albo urazu związanego z ośrodkowym układem nerwowym.

Test na rozumienie mowy

Badanie rozumienia mowy sprawdza zdolność do rozróżniania wyrazów, które mają podobny wydźwięk, np. kotek – płotek. Pod uwagę brane jest zarówno zrozumienie wyrazów, jak i czas rozpoczęcia dźwięczności. Test może zostać przeprowadzony w sposób klasyczny bądź adaptacyjny. Wynikiem testu klasycznego będzie odsetek zrozumianych słów. W drugim wariancie testu badanie skupi się na określeniu stosunku sygnału do szumu (mającego za zadanie naśladować hałas). Specjalista stopniowo zwiększa poziom szumu, a zadaniem badanego będzie rozpoznanie co najmniej 50% słów wypowiadanych przy danym poziomie. Dzięki temu możliwe będzie określenie progu różnicowania mowy w szumie. Zadaniem badanego jest powtarzanie usłyszanych wyrazów bądź całych zdań oraz zgłaszanie problemów, jeżeli nastąpiła trudność ze zrozumieniem konkretnych wyrazów. Prowadzący badanie zazwyczaj zachęci wtedy do próby odgadnięcia brakującego słowa. Test może być przeprowadzony w każdych warunkach, choć wszelkiego rodzaju bodźce dźwiękowe z zewnątrz mogą delikatnie zniekształcić wyniki. Najlepsze wyniki, najbardziej odpowiadające naszemu poziomowi zrozumienia mowy otrzymamy, wykonując test w kabinie ciszy, czyli całkowicie wytłumionym pomieszczeniu w którym nie usłyszymy żadnego dźwięku z zewnątrz.

Czy wykonać test na rozumienie mowy?

Zaburzenia w rozumieniu mowy mogą znacznie utrudniać funkcjonowanie w społeczeństwie. Warto zasięgnąć rady specjalisty i poddać się badaniu, jeżeli mamy problemy z rozumieniem podobnie brzmiących wyrazów i często mylimy je ze sobą. Sygnałem, że z naszym aparatem słuchowym dzieje się coś niedobrego, może być także trudność z określaniem kierunku, z którego dobiega dźwięk. Problem ze zrozumieniem rozbudowanych, złożonych poleceń czy zapamiętywaniem bądź rozumieniem dłuższej wypowiedzi także może być skutkiem dysfunkcji słuchu. Co więcej, jeżeli jesteśmy świadomi problemów związanych z utrzymywaniem uwagi na skomplikowanej, przydługiej wypowiedzi, bądź łatwo się rozpraszamy, zwłaszcza przy bodźcach dźwiękowych, powinniśmy zdecydować się na wykonanie testu na rozumienie mowy.

Co daje test na rozumienie mowy

Test będzie stanowił podstawę zdiagnozowania zaburzeń oraz podstawę pracy z profesjonalistami – logopedami, pedagogami, psychologami czy lekarzami. Zaburzenia w rozumieniu mowy można zmniejszyć bądź całkowicie usunąć w skutek prawidłowego leczenie słuchu czy to za pomocą protezowania ubytków słuchu aparatami słuchowymi, czy poprzez specjalną rehabilitację bądź terapię. Często problemy z rozumieniem mowy mogą mieć dzieci, a w ich przypadku jak najszybsze zdiagnozowanie problemu przełoży się na poprawę wyników w nauce. Sam test jest bardzo prosty i nie wymaga poddawania się żadnym zabiegom czy przygotowywaniom – może zostać przeprowadzony natychmiastowo, dlatego lepiej upewnić się, że nie mamy problemów z rozumieniem mowy, niż zmagać się z możliwymi do usunięcia problemami.

Inspirowane: Strefasluchu.pl – aparaty słuchowe