12 kwietnia 2024
 • Home
 • Life Style
 • Zakładanie księgi wieczystej – jak wygląda proces?
notariusz ksiega wieczysta

Zakładanie księgi wieczystej – jak wygląda proces?

By on 22 kwietnia 2022 0 522 Views

Księga wieczysta przyporządkowana jest do danej nieruchomości. Ma charakter publiczny i informuje o stanie prawnym, w jakim nieruchomość aktualnie się znajduje. Każdy kto uzyska do niej dostęp otrzymuje wiele praktycznych informacji, pozwalających na ustalenie właściciela nieruchomości, współwłaścicieli, jeżeli istnieją, przeznaczenia, ale też obciążeń wpisanych do księgi, np. hipoteki. Założenie księgi wieczystej nie jest obowiązkowe, ale niezwykle użyteczne, zwłaszcza, gdy planuje się wprowadzenie nieruchomości do obrotu.

 Kto może wystąpić o założenie księgi wieczystej?

Do wystąpienia z wnioskiem o założenie księgi wieczystej są upoważnieni:

 • właściciel nieruchomości
 • posiadacz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • właściciele hipoteki
 • wierzyciele
 • administracja państwowa

Założenie księgi wieczystej 

Księgę wieczystą można założyć samodzielnie lub z pomocą notariusza i kancelarii notarialnej. Wniosek o założenie księgo wieczystej KW-ZAL, pobrany ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości i szczegółowo wypełniony składa się w sądzie. Do formularza dołącza się szereg innych dokumentów potwierdzających własność.

Niezwykle praktyczną alternatywą jest zlecenie założenia księgi wieczystej notariuszowi. Dzięki temu można mieć pewność, że wniosek do sądu zostanie poprawnie wypełniony a wszystkie niezbędne zaświadczenia zostaną do niego dołączone. Notariusz pracujący w kancelarii notarialnej wypełnia w imieniu właściciela nieruchomości wniosek i składa go we właściwym dla danej nieruchomości wydziale sądu. Na koniec w imieniu właściciela w kasie sądu wnosi stosowną opłatę.

Notariusz przygotowując wniosek zadba, by wszystkie niezbędne załączniki znalazły się w komplecie dokumentów:

 • potwierdzenie tytułu własności
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów
 • lista osób na rzecz których wpisuje się własność
 • lista ograniczonych praw rzeczowych

Zakończenie procesu założenia księgi wieczystej

Na finał procesu, czyli założenie księgi wieczystej przez sąd trzeba poczekać co najmniej kilka tygodni. W szczególnych przypadkach notariusz wraz z wnioskiem może złożyć prośbę o przyspieszenie procedury. We wniosku należy wpisać powód, dla którego sąd powinien przychylić się do prośby.

Kancelaria notarialna w zamian za wykonane zlecenie otrzymuje wynagrodzenie od zleceniodawcy. W zamian zleceniodawca może być pewien, że wniosek zostanie wypełniony bezbłędnie, wszystkie załączniki będą spełniały wymagania sądu a całość trafi dokładnie do właściwego rejestru sądowego. Notariusz w momencie podjęcia się zlecenia uruchamia proces aż do jego szczęśliwego zakończenia.