28 maja 2022
  • Home
  • Przemysł
  • W jaki sposób przeprowadza się badania z użyciem komory badań cieplnych?
W jaki sposob przeprowadza sie badania z uzyciem komory badan cieplnych

W jaki sposób przeprowadza się badania z użyciem komory badań cieplnych?

By on 21 stycznia 2019 0 1570 Views

Specyfika badań laboratoryjnych wymaga wspomagania się profesjonalnymi urządzeniami, które pomogą w osiągnięciu prawidłowych wyników. Najczęściej chodzi o sprawdzenie zachowania konkretnych substancji w różnych warunkach. Badania mogą dotyczyć zachowania między innymi leków czy kosmetyków w niskiej i wysokiej temperaturze lub zbadania przydatności substancji w czasie – mogą to być nawet materiały na fotele samochodowe i inne tworzywa sztuczne. By osiągnąć wynik eksperymentu niezafałszowany zmieniającymi się choć w najmniejszym stopniu warunkami badane substancje przechowywane muszą być w specjalnych warunkach, które często nawet przez kilka tygodni mają pozostać stabilne. Urządzeniem, które jako jedno z wielu pomaga badaczom osiągnąć rzetelne wyniki testów jest komora do badań cieplnych. Jej zastosowanie ma duże znaczenie w specjalistycznych laboratoriach.

Czym jest komora badań cieplnych? 

Urządzenie, jakim jest komora do badań cieplnych, wykorzystywane jest powszechnie w specjalistycznych laboratoriach badawczych. Określone materiały poddawane są w niej oddziaływaniu wysokiej temperatury, która ma określić, jak zachowują się one w ciężkich warunkach lub mają przyspieszyć naturalne procesy starzenia. Materiałami, które mogą być poddawane badaniom w komorach są w głównej mierze tworzywa sztuczne, takie jak tapicerki samochodów czy poduszki powietrzne. Dzięki stabilnej wysokiej temperaturze, jaką jest w stanie utrzymać urządzenie możliwe jest zbadanie wytrzymałości materiałów na oddziaływanie temperatury czy ich zachowania w czasie dużego nasłonecznienia. W zależności od modelu komory badań cieplnych mogą mieć jedną lub kilka półek do przechowywania próbek. Czas ich pracy może wynieść nawet kilka tygodni, a wytwarzana temperatura sięgać może nawet do 250 stopni Celsjusza.

W jaki sposób przeprowadzić badanie? 

Często zakup komory badań cieplnych wiąże się także z przejściem specjalistycznego szkolenia z obsługi i zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W dużym uproszczeniu można przyjąć, że przed przystąpieniem do eksperymentu wykonanego przy pomocy komory badań cieplnych należy przygotować próbkę, którą planuje się zbadać. W zależności od potrzeb programuje się urządzenie na osiągnięcie określonej temperatury i zamyka przygotowaną wcześniej próbkę. Często badacze decydują się na przeprowadzenie testów trwających nawet kilka tygodni. W tym czasie udaje się sprawdzić, jak zachowuje się określony materiał w naturalnych warunkach po upływie kilku lat. Wszystko za sprawą warunków, jakie panują w szczelnie zamkniętej komorze. Dane próbki poddawanej badaniu można na bieżąco kontrolować za pomocą udostępnianych przez maszynę wyników. W zależności od modelu urządzenia zapisywane są one na dysku przenośnym lub przez bezpośrednią łączność z komputerem czy drukarką.

Sama komora badań cieplnych nie jest jedynym urządzeniem wykorzystywanym podczas badań laboratoryjnych, jednakże ma duże znaczenie dla osiągnięcia odpowiednich wyników przez badaczy. Stabilne warunki temperatury, które jest w stanie wytworzyć ten specjalistyczny sprzęt pomagają testować bezpieczeństwo substancji, które przeznaczane są do użytkowania przez człowieka. Komory mają szeroki zakres zmiany temperatur i w zależności od modelu mogą posiadać nawet kilka półek na próbki. Ich obsługa wymaga dużej wiedzy, ponieważ samo uruchomienie urządzenia nie wystarczy do osiągnięcia pożądanych przez badaczy wyników. Próbka badanego tworzywa powinna zostać poddana nie tylko odpowiedniej temperaturze, lecz także czasowi nagrzewania.

Inspirowane: wamed.pl – producent sprzętu medycznego