2 lipca 2022
Upadłości firm w budownictwie

Upadłości firm w budownictwie

By on 26 lipca 2018 0 572 Views

Prognozy analityków pokazują, że w branży budownictwa może nadjeść fala upadłości firm. Wynika to z następujących czynników:

  • rosnące koszty materiałów budowlanych,
  • spadek rentowności inwestycji,
  • problemy z płatnościami,
  • trudności w znajdowaniu pracowników.

W pierwszej połowie obecnego roku upadłość firm budowlanych wzrosła o 18%, a restrukturyzację ogłosiła liczba firm zbliżona do roku poprzedniego. Największym  problemem upadającym firm są problemy z płynnością finansową.

Popyt w branży budownictwa

Pozytywną wiadomość w obliczu upadłości firm w branży budownictwa jest niesłabnący popyt na usługi budowlane. Popyt ten wynika z ożywienia inwestycyjnego, jakie rozpoczęło  się w 2017 roku. W pierwszych pięciu miesiącach obcego roku produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 24%. Firmy z branży budowniczej nadal będą korzystać z rosnącego popytu w najbliższych miesiącach. Należy podkreślić to, że rosnące inwestycje w sektorze publicznym są spowodowane nadchodzącymi wyborami samorządowymi. W roku następnym mamy parlamentarne, co również może spowodować aktywność sektora publicznego w sferze inwestycji budowlanych.

Ceny materiałów budowlanych bardzo negatywnie wpływają na firmy budowlane

Wysokie ceny materiałów budowlanych są jednym z powodów, dla których właściciele firm budowlanych muszą ogłosić upadłość swojej firmy. Rosnące ceny są również powodem, że firmy budowlane muszą się zadłużać, by móc sfinalizować zakup niezbędnych materiałów budowlanych. Ceny materiałów budowlanych wzrosły o 20-30%, a wykonanie wodociągów, kanalizacji podrożało prawie o 100%.

Co może być ratunkiem dla firm z sektora budowlanego?

Według przedstawicieli Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa firmy z sektora budowlanego potrzebują stabilizacji rynku w zakresie unormowania tempa i racjonalnego rozłożenia w czasie inwestycji publicznych, zwiększonej partycypacji zamawiających w różnego rodzaju zagrożeniach oraz ryzykach związanych z inwestycjami. Istotne jest również zwiększanie produktywności. Kolejnym istotnym elementem jest również zabezpieczenie się firm przed opóźnieniami w realizacji płatności przez kontrahentów. Zabezpieczanie to może być zrealizowane poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych lub prawnych.