16 sierpnia 2022
  • Home
  • Przemysł
  • Serwisowanie wózków widłowych – jak często będzie potrzebne?
Forklift service

Serwisowanie wózków widłowych – jak często będzie potrzebne?

By on 20 marca 2020 0 361 Views

Wózki widłowe to pojazdy, które są mocno eksploatowane, w niektórych zakładach nawet przez 7 dni w tygodniu. Dlatego poszczególne części szybko ulegają zużyciu, co jest naturalnym procesem. Należy systematycznie przeprowadzać przeglądy serwisowe, aby uniknąć przestojów w firmie oraz zapewnić bezpieczeństwo użytkowania urządzeń.

Serwis wózków widłowych

Wózki widłowe wskutek eksploatacji mogą ulec awarii nawet wtedy, gdy są używane zgodnie z zaleceniami producenta. Każda awaria wiąże się z przestojem oraz kosztami naprawy. Niekiedy zdarza się, że zużycie jednej części powoduje awarię kolejnych, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Żeby uniknąć tej sytuacji, warto systematycznie przeprowadzać czynności serwisowe adekwatnie do stopnia eksploatacji wózków. Firmy, w których pojazdy te pracują 7 dni w tygodniu na 2 zmiany, na pewno powinny korzystać z serwisu wózków częściej niż te, w których służą jedynie do pojedynczych załadunków towaru. Wymieniane elementy eksploatacyjne najczęściej są uwzględnione w dokumentacji techniczno-ruchowej wózka widłowego. Kompleksowa wymiana zużytych części lub podzespołów przywraca sprawność wózków i zapobiega nieprzewidzianym przestojom. W trakcie czynności serwisowych przeprowadzana jest także regeneracja chłodnic oraz wymienione zostają oleje i płyny hydrauliczne.

Jakie elementy wózków widłowych podlegają częstej wymianie?

Istotnymi czynnościami podczas prac serwisowych jest wymiana zużytych części i elementów po to, aby maszyna mogła pracować bezawaryjnie. Do elementów, które ulegają najszybszemu zużyciu należą:

  • Części eksploatacyjne – filtry hydrauliczne, powietrza oraz paliwa. Poza tym zużyciu ulegają również płyny: smary i oleje silnikowe oraz hydrauliczne. Przy wózki widłowe pracują przy dużych obciążeniach, dlatego ogumienie to kolejny element, który ulega szybkiemu wyeksploatowaniu. Ważny jest też stan rolek, pasów bezpieczeństwa, łańcucha oraz łożysk, które w razie zużycia trzeba wymienić. W przeciwnym razie może dojść do poważnej awarii lub wypadku przy pracy.
  • Części zamienne – czynności serwisowe wózków widłowych obejmują wymianę części układu hamulcowego (cylindrów, płynu hamulcowego, przewodów, linek, pomp lub siłowników). Często podczas prac serwisowych wymieniane są też elementy elektryki: gniazda, złącza czy alternatory. W tych ostatnich najczęściej wymieniane są łożyska, które ulegają szybkiemu zużyciu. Poza tym sprawdzany jest stan ślizgi i przesuwy masztu, oświetlenie, skrzynia biegów, silnik i elementy układu kierowniczego, chłodzenia i paletowego. W przypadku stwierdzenia wady podzespołu, zostaje on zdemontowany w celu wymiany zużytych elementów. Częstą czynnością serwisową jest także regeneracja chłodnic.

Kiedy potrzebna jest regeneracja chłodnic?

Regeneracja chłodnic powinna być przeprowadzona w przypadku zauważenia usterki, nawet jeśli nie doszło jeszcze do wycieku. Zagięcia elementów chłodnicy zmniejszają chłodzenie silnika nawet o kilkanaście procent. To z kolei skraca jego żywotność, ponieważ jego elementy ulegają szybszemu zużyciu wskutek działania wysokiej temperatury. W niektórych przypadkach może dojść do przegrzania silnika i poważnych uszkodzeń, m.in. wału korbowego co wiąże się z wysokimi kosztami naprawy. Po zakończeniu czynności regeneracyjnych, każda chłodnica poddawana jest próbie szczelności pod ciśnieniem. Jeżeli test przebiegnie pomyślnie, zostaje zamontowana do wózka.

Wózki widłowe to pojazdy, które są niezastąpione w wielu firmach, dlatego należy o nie dbać. W tym celu trzeba wykonywać systematyczne przeglądy serwisowe i w razie potrzeby wymieniać zużyte elementy. Kluczową rolę pełni regeneracja chłodnic, których delikatna konstrukcja sprawia, że łatwo ulegają zagięciom lub uszkodzeniom mechanicznym. Dlatego należy przeprowadzać stałe przeglądy tych elementów, aby nie doprowadzić do przegrzania silnika i jego uszkodzenia.