28 maja 2022
  • Home
  • Przemysł
  • Produkty uboczne uzdatniania powietrza – jak je utylizować
Produkty uboczne uzdatniania powietrza

Produkty uboczne uzdatniania powietrza – jak je utylizować

By on 29 maja 2018 0 549 Views

Uzdatnianie sprężonego powietrza to powszechny proces realizowany podczas sprężania gazów. Jak przebiega utylizacja produktów ubocznych sprężania i czy w każdym urządzeniu proces ten wygląda podobnie?

Po co uzdatniać sprężone powietrze?

Sprężone powietrze wymaga uzdatniania. Wynika to zarówno z samego procesu sprężania (w wyniku zmniejszenia objętości gazu zwiększa się poziom zanieczyszczeń występujących w jednostce objętości), jak i z wykorzystanej technologii (dotyczy to szczególnie kategorii sprężarek olejowych i bezolejowych). Jak zatem przebiega proces oczyszczania, jakie elementy są w nim istotne i co zrobić z produktami ubocznymi uzdatniania powietrza?

Stopień uzdatniania powietrza zależy od gałęzi przemysłu, w którym jest ono wykorzystywane. W części przypadków wystarczy, jak sprężony gaz poddany zostanie procesowi osuszania i usuwania zanieczyszczeń, takich jak pyłki, drobnoustroje czy kurz i pyły. W przypadku bardziej wymagających branż – szczególnie spożywczej, medycznej, farmaceutycznej czy elektronicznej wymagane jest także odolejanie powietrza.

Stopień czystości sprężonego powietrza może mieć kluczowe znaczenie dla całego procesu technologicznego. Zanieczyszczony gaz może wpływać negatywnie na cały system sprężania powietrza poprzez skrócenie żywotności instalacji i urządzeń (np. poprzez rdzewienie i rozszczelnianie poszczególnych elementów).

Jak uzdatnia się sprężone powietrze

Gaz po procesie sprężania charakteryzuje się większą gęstością zanieczyszczeń, niż powietrze zasysane. Wynika to ze zmniejszenia objętości, w wyniku którego odsetek zanieczyszczeń w decymetrze sześciennym zwiększa się (w zależności od sprężu – wielokrotnie). Za zanieczyszczenie należy uznać tutaj zarówno kurz, pyły, drobnoustroje, jak i wilgoć unoszącą się w powietrzu, a także cząstki oleju, które przedostają się do medium w wyniku wykorzystania sprężarek olejowych.

Systemy sprężania powietrza dla wytwarzania gazu charakteryzującego się wymaganym dla konkretnego procesu technologicznego poziomem zanieczyszczeń wykorzystują szereg  elementów pozwalających na uzdatnianie wytwarzanego medium. Wśród nich znajdują się:

  • osuszacze powietrza odpowiedzialne za usuwanie cząsteczek wody z gazu,
  • filtry sprężonego powietrza wyłapujące zanieczyszczenia lotne,
  • kolumny z węglem aktywnym stosowane do usuwania cząstek oleju ze sprężonego gazu,
  • urządzenia do gospodarowania kondensatem.

Osuszanie powietrza jest jednym z podstawowych składowych procesu uzdatniania sprężonego gazu. Jest ono nieodzowne zarówno dla dobra wytwarzanych przy użyciu sprężonego powietrza produktów, jak i żywotności całej instalacji (zwiększona ilość cząsteczek wody przyczynia się do szybszego korodowania zastosowanych w systemie elementów metalowych).

Oczyszczanie powietrza za pomocą filtrów jest niezbędne dla uzyskania czystego medium. Co więcej, usunięcie mikroorganizmów, kurzu, pyłów i innych zanieczyszczeń przyczynia się także do zachowania prawidłowej pracy systemu.

Skutecznym sposobem na odolejanie sprężonego powietrza jest zastosowanie kolumn z węglem aktywnym. Ich działanie pozwala uzyskać sprężone powietrze wolne od oleju, w tym jego zapachu i smaku.

Produkty uboczne uzdatniania powietrza – co z nimi zrobić

W efekcie osuszania sprężonego powietrza za pomocą powszechnie stosowanych separatorów cyklonowych powstaje kondensat zawierający wodę. W przypadku, kiedy stosowany jest w sprężarkach bezolejowych smarowanych wodą, kondensat jest obojętny dla środowiska naturalnego i może być z powodzeniem usuwany do kanalizacji sanitarnej. W przypadku obsługi kompresorów olejowych, kondensat może zawierać duże stężenie cząstek oleju i w takiej formie nie może być bezpośrednio usuwany do kanalizacji za pomocą spustów kondensatu. W takim systemie dodatkowo wykorzystuje się separatory kondensatu woda/olej, które pozwalają na usunięcie cząsteczek oleju z kondensatu, dzięki czemu może być on wydalony do kanalizacji.

Sprawność działania systemu wytwarzania sprężonego powietrza uzależniona jest od filtrów odpowiedzialnych za oczyszczanie medium – do podstawowych zasad utrzymania prawidłowej pracy systemu należy systematyczna wymiana wkładów filtrujących. Warto pamiętać, że zapchane zanieczyszczeniami nie będą gwarantowały odpowiedniej przepustowości, co spowoduje zmniejszenie wydajności całego systemu.

W przypadku kompresorów bezolejowych smarowanych wodą do oczyszczania sprężonego powietrza wykorzystywane są jedynie filtry i osuszacze gazu. Dzięki temu, że czynnikiem smarującym, uszczelniającym i odprowadzającym ciepło jest woda, nie ma potrzeby wykorzystywania dodatkowych elementów uzdatniania powietrza – np. kolumn z węglem aktywnym.

Źródło: Almig – Sprężarki powietrza