20 stycznia 2022
  • Home
  • Biznes
  • Odporność mentalna zespołu – jak ją wspierać?
studia biznesowe

Odporność mentalna zespołu – jak ją wspierać?

By on 6 września 2021 0 34 Views

Ochrona zdrowia psychicznego pracowników, kluczowych dla działania firmy, jest niezwykle ważna. Wykonując odpowiedzialne zadania, mając do zrealizowania wiele projektów, łatwo jest popaść w stany dużego napięcia, wywołane natłokiem obowiązków, przeciążeniami i rosnącymi wymaganiami. Od managera zarządzającego zależy, czy będzie w stanie pokierować motywacją zespołu na tyle, aby każdy czuł się potrzebny, doceniony i bez potrzeby nieprzeciążany.

Pracownikom trzeba dać poczucie kontroli

Osoby, które są mało odporne psychiczne, mogą w strukturze firmy odnieść wrażenie, że to manager zarządza ich życiem, decyduje o losie. Szczególnie takie odczucia pojawiają się przy natłoku obowiązków. Może pojawić się przepracowanie, przebodźcowanie i nadmierne zmęczenie, które wpłynie na mniejszą aktywność i efektywność w realizacji zadań. U pracownika może pojawić się gniew, irytacja i niepewność swojej sytuacji. Zadaniem managera jest stworzenie na tyle komfortowej sytuacji w firmie, aby każdy miał poczucie, że może porozmawiać o swoich wątpliwościach, wygadać się co do problemów emocjonalnych, jak i poprosić o zmniejszenie obowiązków, przynajmniej na pewien czas, aby na nowo zapanować nad obowiązkami.

Aby manager umiał we właściwy sposób pokierować zespołem, powinien udać się na studia podyplomowe w Warszawie, które odbywają się w Szkole Biznesu na Politechnice Warszawskiej. Dlaczego właśnie tam? Uczelnia uruchomiła kierunek Akademia Przywództwa, na którym manager może nauczyć się budowania osobistego autorytetu, wykonywania pracy w roli lidera oraz reagowania na zmiany, jakie zachodzą w jego otoczeniu biznesowym.

Nauka wytwarzania pozytywnych emocji u pracowników

Pozytywne stany emocjonalne są tym, co buduje psychikę, staje się motorem napędowym do działania, podwyższa pewność siebie, a jednocześnie wzmacnia uwagę i koncentrację. Tego potrzebuje każdy pracownik, który ma wpłynąć pozytywnie na rozwój firmy. Jeżeli tych czynników zabraknie, nie będzie użyteczny w strukturach biznesu, ponieważ nie będzie wpadał na innowacyjne pomysłu, proponował korzystnych rozwiązań i realizował projektów na czas. Pracownik, który nie jest doceniany przez pracodawców, bardzo szybko traci zapał do pracy.

Studia podyplomowe w Warszawie na kierunku Akademia Przywództwa, uczą, w jaki sposób nagradzać podwładnych, jak okazywać im wdzięczność we wkład, jaki mają w rozwój firmy. Trzeba uświadamiać pracowników, że nie na wszystkie działania mają wpływ, nie wszystko jest w zasięgu ich kontroli, najważniejsze jest jednak zaangażowanie, działanie na 100% i realizowanie założeń firmowych.

Zarządzanie relacjami w firmie jest bardzo ważne

Jeżeli managerowie zapomną o podwładnych, nie będą troszczyli się o ich stan emocjonalny, bardzo szybko może okazać się, że nie ma kto pracować na sukces firmy. Wypalony, pozbawiony motywacji zespół nie będzie pracował na pracodawcę. Mechaniczne wykonywanie obowiązków, bez zaangażowania, nie jest w żaden sposób korzystne dla żadnej firmy. W Szkole Biznesu na Politechnice Krakowskiej, można nauczyć się, jak zarządzać relacjami wśród pracowników, aby wpływały one pozytywnie na rozwój firmy.

  Biznes