18 lipca 2024
  • Home
  • Finanse
  • Od czego zależy nasza zdolność kredytowa?
zdolnosc kredytowa

Od czego zależy nasza zdolność kredytowa?

By on 4 sierpnia 2020 0 475 Views

 

Zdolność kredytowa powiązana jest bezpośrednio z terminową spłatą kredytu, który określony jest w umowie. To właśnie na jej podstawie bank jest w stanie oszacować wielkość kwoty pożyczki/kredytu, jaką chce udzielić potencjalnemu kredytobiorcy.

Czynniki wpływające na zdolność kredytową

Głównym i zarazem najistotniejszym czynnikiem, który brany jest pod uwagę, w przypadku indywidualnej zdolności kredytowej, to bez wątpienia wysokość osiąganych dochodów przez osobę, która stara się o kredyt. Kolejnym nie mniej ważnym aspektem jest wielkość dotychczasowych zobowiązań. Kluczowym elementem wpływającym na uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej, jest różnica wynikająca z uzyskiwanych przychodów i ponoszonych kosztów (spłaty rat, alimenty, rachunki itp.). W czasie weryfikacji i analizy wniosku kredytowego bank z pewnością skorzysta również z możliwości pobrania raportu z Biura Informacji Kredytowej, gdzie będzie brał pod uwagę ilość zobowiązań zaciągniętych nawet do 5 lat wstecz. Podczas ubiegania się o kredyt istotne może okazać się również źródło, z którego pozyskiwane są dochody. Niewątpliwym elementem na pewno stanie się również wiek wnioskodawcy. W niektórych przypadkach stan cywilny, może być powodem pozytywnej lub negatywnej decyzji kredytowej. Wnioskując o pożyczkę lub kredyt, należy zwrócić uwagę w jakiej walucie otrzymujemy swoje wynagrodzenie, oraz w jakiej walucie będziemy spłacać kredyt, dla niektórych banków może okazać się to znacznie ważniejsze niż myślimy. Najczęściej ludzie zatrudnieni właśnie na umowę o pracę, mają największe szanse na otrzymanie kredytu. Najwięcej banków wymaga, aby czas przepracowania u obecnego pracodawcy nie był krótszy, niż 6 miesięcy, ale zdarzają się również instytucje finansowe i banki, które dają od tego odstępstwa. Jednym z kryteriów, które zostały niedawno wprowadzone jest charakter podmiotu, który zatrudnia przyszłego kredytobiorcę. Zazwyczaj, jeżeli pracodawca należy do instytucji lub komórek państwowych, bank chętniej udziela finansowania osobie tam zatrudnionej. W następnej kolejności kredyty częściej przyznawane są osobom, które zatrudnione są w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych.

Zdolność kredytowa firm

W przypadku przedsiębiorstw zdolność kredytowa uzależniona jest przede wszystkim od wysokości dochodów firmy, ich źródeł i aktualnych zobowiązań. Dodatkowymi elementami branymi pod uwagę, są wiek, stan cywilny, ilość osób na utrzymaniu, status mieszkaniowy i majątkowy, a także dotychczasowa historia kredytowa.

Poszukujesz produktów finansowych z korzystnym oprocentowaniem? Najlepiej będzie skorzystać z pomocy doradcy finansowego – samodzielne porównywanie ofert, badanie zdolności kredytowej i analizowanie umów może być dość trudne i czasochłonne.

  Finanse