3 grudnia 2023
Na czym polega wykup wierzytelności

Na czym polega wykup wierzytelności?

By on 19 lipca 2018 0 1377 Views

Jedną z bardzo poważnych kwestii w biznesie są niezapłacone długi przez kontrahentów. Wartym uwagi sposobem na ich odzyskanie jest sprzedaż długów. Wydaje się ona być bardzo skomplikowanym rozwiązaniem, jednak na szczęście jest ono w pełni uregulowane prawnie i pozwala na odzyskanie sporej ilości pieniędzy z długów.

Na czym polega wykup długów?

Każde przedsiębiorstwo może zgodnie z prawem sprzedać swoje długi, które powstały w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Sprzedaż należności może nastąpić zarówno do firmy zajmującej się profesjonalnym ściąganiem długów, jak i każdej innej zainteresowanej stronie. Wszystkie sprawy związane z przeniesieniem długu uregulowane są w kodeksie cywilnym (artykuły 509-518). Cesja długu może nastąpić bez zgody osoby zadłużonej, jednak musi ona zostać powiadomiona o powyższym fakcie. Sytuacja taka nie jest możliwa w przypadku, gdy w umowie pomiędzy osobą sprzedającą dług a wierzycielem został zawarty paragraf o braku możliwości sprzedaży długu. W takich przypadkach firmy windykacyjne owszem mogą starać się o odzyskanie długu, ale tylko jako pełnomocnik wierzyciela. Dodatkowo nowy wierzyciel może starać się o uzyskanie wszelkich odsetek od długu. Zwykle im większa szansa, tym pieniądze uzyskane na sprzedaży długów będą większe.

Sprzedaż długów a faktoring

Jedną ze spraw, które związane są ze sprzedażą długów jest faktoring. Polega on na wykupie nieprzeterminowanych należności od firm. Umowa faktoringu obejmować może nie tylko skup długów, ale także dodatkowe usługi dla firmy. Jeżeli jest udokumentowany brak możliwości odzyskania należności, to firma, będzie musiała zwrócić pieniądze, które uzyskała za sprzedaż długów. Faktoring to pewna forma kredytowania przedsiębiorstwa. Najczęściej tego rodzaju usługi świadczą banki.

Giełda wierzytelności

Sprzedaż wierzytelności na giełdzie pozwala na szybsze odzyskanie pieniędzy. Jest to doskonałe rozwiązanie w przypadku, gdy firma nie chce walczyć z dłużnikiem i potrzebuje szybkiego zastrzyku gotówki. W większości przypadków na giełdzie odzyskuje się tylko pewien procent długu, ale nie trzeba walczyć o odzyskanie pieniędzy. Aby sprzedać dług na giełdzie, trzeba posiadać odpowiednie dokumenty: wyrok sądu, weksel, umowę pożyczki czy też inny dokument, który jest podstawą do powstania długu. Warto pamiętać, że giełdy długów przyjmują także długi przeterminowane.

Korzyści ze sprzedaży długów

Gdy przedsiębiorstwo boryka się z trudnościami finansowymi, to sprzedaż długów może być jedynym sposobem, który pozwoli mu odzyskać płynność finansową. Jeśli nie ma innej możliwości, będzie to jedyny sposób na dalszą działalność przedsiębiorstwa. Korzyścią takiego rozwiązania jest nie tylko samo odzyskanie, ale także fakt, że nastąpiło ono szybko. Dodatkowo osoba, która sprzedaje wierzytelność, przestaje się martwić kwestią wypłacalności kontrahenta oraz nie musi pokrywać żadnych dodatkowych kwestii związanych z odzyskaniem długu.

Inspirowane: straetus.pl – firma windykacyjna

  Finanse