16 czerwca 2024
  • Home
  • Firma
  • Korzyści z wdrożenia Business Process Outsourcing w dużej firmie
Outsourcing

Korzyści z wdrożenia Business Process Outsourcing w dużej firmie

By on 4 czerwca 2018 0 830 Views

Nowoczesne zarządzanie dużą firmą wymaga sprawnego przetwarzania ogromnych ilości informacji. A to z kolei wiąże się z koniecznością nie tylko wdrażania różnych narzędzi informatycznych, ale także utrzymywania niejednokrotnie dużego zespołu pracowników. W ostatnich latach coraz częściej jednak, zamiast rozszerzania wewnętrznych działów, spotyka się przeniesienie obsługi pewnych obszarów do zewnętrznych podmiotów. Takie działania nazywa się Business Process Outsourcingiem, a dzięki swoim licznym zaletom dają one naprawdę wymierne korzyści.

Jak działa BPO

BPO, czyli Business Process Outsourcing, jest coraz powszechniej wykorzystywany przez różnego rodzaju firmy, przedsiębiorstwa i korporacje. W praktyce polega on na tym, że dany podmiot rezygnuje z prowadzenia wewnętrznego działu, zajmującego się realizacją i zarządzaniem konkretnymi procesami biznesowymi. Całość działań, którymi taki dział się zajmował, zostaje delegowana do zewnętrznego podmiotu. Przeważnie zaliczają się do nich obszary, które mają mniejsze znaczenie dla funkcjonowania biznesu.

 

Do usług, które najczęściej są przekazywane do obsługi przez podmioty zewnętrzne, zaliczają się finanse i księgowość oraz kadry i płace. Coraz częściej outsourcing obejmuje także telemarketing, IT, a nawet procesy zakupowe i produkcyjne. Decydując się na Business Process Outsourcing dana firma praktycznie całkowicie rezygnuje z prowadzenia danego działu, a wszystkim będą się zajmować pracownicy wynajętego usługodawcy. Co ciekawe, centra usługowe niejednokrotnie zlokalizowane są w innych krajach, w których jest na przykład większy dostęp do wysokiej klasy specjalistów lub tańsza siła robocza.

 

Korzyści z wdrożenia Business Process Outsourcing

Oczywiście Business Process Outsourcing nie byłby tak popularny, gdyby nie liczne korzyści, jakie niesie za sobą to rozwiązanie. Jest on rozpowszechniony na całym świecie, szczególnie że obecnie granice nie stanowią żadnej bariery dla profesjonalnej realizacji najróżniejszych usług. Co ciekawe, jeszcze do niedawna na BPO decydowały się przede wszystkim największe firmy, dzisiaj coraz częściej sięgają po nie także mniejsi przedsiębiorcy.

 

Najważniejszą zaletą Business Process Outsourcingu jest znaczna redukcja kosztów. Utrzymanie całego kilkudziesięciu czy kilkuset osobowego działu to nie tylko wynagrodzenia pracowników, ale też konieczność zapewnienia im miejsca do pracy, niezbędnych narzędzi czy dodatków pozapłacowych. Przy outsourcingu wszystkim tym zajmuje się firma zewnętrzna, i to jej gestii leży znalezienie odpowiednich ludzi i zagwarantowanie im warunków pracy.

 

Bezpieczeństwo działania

Urlopy, choroby czy nieprzewidziane zdarzenia – w przypadku Business Process Outsourcingu odpadają problemy z organizacją pracy w firmie i zastanawianie się nad tym, jak sobie poradzić w kryzysowych sytuacjach. Umowa na świadczenie usług z podmiotem zewnętrznym wymaga bowiem utrzymywania ich na stałym, określonym poziomie. Daje to duże bezpieczeństwo i gwarancję, że bez względu na okoliczności ciągłość procesów zostanie zachowana.

 

Dostęp do wiedzy i nowoczesnych technologii.

Firmy oferujące usługi outsourcingowe najczęściej posiadają zespoły doświadczonych, kompetentnych pracowników, a także dostęp do nowoczesnych narzędzi i technologii. I ich klienci z tego doświadczenia i wiedzy chętnie korzystają, przy prowadzeniu własnego działu niejednokrotnie niektóre rozwiązania byłyby z różnych powodów niedostępne.

 

Podsumowanie

Business Process Outsourcing jest coraz powszechniej spotykany, i jak widać przynosi firmom wiele korzyści. W wielu przypadkach będzie to najbardziej opłacalne pod względem ekonomicznym i organizacyjnym rozwiązanie, znacznie zwiększające efektywność działania i konkurencyjność na rynku.