18 lipca 2024
  • Home
  • Przemysł
  • Jak przewozić żywność i inne towary szybko psujące się w transporcie międzynarodowym?

Jak przewozić żywność i inne towary szybko psujące się w transporcie międzynarodowym?

By on 22 lutego 2020 0 556 Views

Transport żywności i innych produktów wymagających przewozu w ściśle określonych warunkach jest niezwykle trudnym przedsięwzięciem. Chcąc podjąć się realizacji tego typu zleceń należy spełnić szereg wymagań narzuconych przez prawo krajowe i międzynarodowe.

Od czego więc zacząć?

Normy prawne regulują niemalże każdy aspekt związany z przewozem – począwszy od temperatury panującej w otoczeniu, w którym przewożona jest żywność, po kompletną dokumentację techniczną potwierdzającą należyty stan pojazdu.

Po raz pierwszy szczegółowe uregulowania zostały zawarte w umowie ATP – międzynarodowym akcie, który w jasny sposób opisuje warunki, jakie muszą zostać spełnione w czasie transportu, by zachować pierwotne właściwości i walory smakowe produktu. Dokument ATP, oprócz wspomnianych zmian, ujednolicił także system oznakowania pojazdów oraz dokonał ich podziału ze względu na rodzaj przewożonego towaru. Zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym, podmiot świadczący wyżej wymienione usługi powinien posiadać fizyczną wersję oświadczenia w pojeździe, który wykazuje, iż jest on zgodny z umową ATP. W skrócie więc, aby zgodnie z prawem przewozić produkty spożywcze, a także takie z krótkim terminem przydatności, należy szczegółowo zapoznać się ze wszystkimi restrykcjami, które przewiduje prawo, a także zadbać o skompletowanie niezbędnej dokumentacji.

Najważniejsze kwestie dotyczące środka transportu

Poza niezbędną dokumentacją, środek transportu, którym przewozi się wszelkiego rodzaju produkty spożywcze musi przejść obligatoryjną kontrolę. W Polsce taką kontrolę można wykonać za pośrednictwem Laboratorium Badawczego Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej lub Centralnego Ośrodka Chłodnictwa, który mieści się w Krakowie. Te placówki posiadają uprawnienia, by wydać certyfikat zgodności. Należy to zrobić jeszcze przed wydaniem środka transportu do eksploatacji i nie dłużej, niż 3 miesiące po sprowadzeniu pojazdu (oczywiście z ważnym ATP) zza granicy. Kontrole te należy powtarzać co najmniej co 6 lat, chyba, że odpowiednia władza zleci wykonanie takiego badania w szybszym terminie.

Pojazd musi być oznakowany nalepką ATP lub tabliczką znamionową. Te oznaczenia są równoznaczne z faktem, że wydano dokument ATP, zatem potwierdzają, że międzynarodowy przewóz artykułów szybko psujących się jest zgodny z umową i prawidłowy w świetle prawa. Dodatkowo – kierowca powinien posiadać aktualną książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych z potwierdzeniem, iż jego stan zdrowia nie stanowi przeciwwskazań do pracy w kontakcie z żywnością.

O czym należy pamiętać przewożąc żywność

Samochody, które mają docelowo przewozić żywność, lub inne artykuły szybko psujące się, muszą posiadać określoną konstrukcję – właściwy projekt, wyposażenie a także dostosowanie do rodzaju przewożonego towaru. Żywność, która jest transportowana musi być odpowiednio chroniona przed brudem i kurzem, a ponadto musi być szczelnie opakowana w przystosowanych transportowych pojemnikach.

W pojeździe musi panować odpowiednia, uregulowana prawnie temperatura, która będzie stwarzała optymalne środowisko do przechowywania i przewożenia żywności. Mowa tutaj o samochodach pełniących funkcję chłodni, lodowni i innych izotermicznych pojazdach. Szczególną uwagę należy poświęcić utrzymaniu odpowiedniej temperatury w nadwoziu, a także utrzymaniu urządzeń mających to zagwarantować.

Bardzo ważną kwestią jest także czystość pojazdu. Żywność musi być przewożona w warunkach niemal sterylnych, nie może dojść do narażenia przewożonego towaru na jakiekolwiek zanieczyszczenie. Jeśli środek transportu przewozi również inne towary, konieczna jest dezynfekcja lub gruntowne czyszczenie, które musi być odnotowane w książce czyszczenia środka transportu.

Wszystkie pojazdy należące do floty, które mają za zadanie przewozić żywność i inne materiały szybko psujące się, muszą być zatwierdzone przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Przewożenie niektórych produktów spożywczych (pochodzenia zwierzęcego, na przykład: mięsa, jaj, ryb, surowego mleka) obliguje do uzyskania rejestracji pojazdu, które sporządza powiatowy lekarz weterynarii.

Źródło: Symlog Warszawa – spedycja multimodalna