18 lipca 2024
biuro księgowe poznań

Jak korzystać z kas wirtualnych?

By on 15 grudnia 2021 0 234 Views

Według rozporządzenia Ministerstwa Finansów od 1 czerwca 2020 określone sektory gospodarcze mogą korzystać z wirtualnych kas fiskalnych. Mowa tutaj o wirtualnych odpowiednikach w postaci oprogramowania, które w pełni mogą zastąpić tradycyjne kasy rejestrujące. Korzystanie z nich nie jest obowiązkowe, jednak dla wielu przedsiębiorców może to być pomocna alternatywa. Na jakie korzyści mogą liczyć podmioty gospodarcze oraz w jaki sposób można korzystać z wirtualnych kas fiskalnych?

Do czego służą kasy wirtualne?

Podobnie jak w przypadku korzystania z dotychczasowych kas online, te wirtualne działają na tej samej zasadzie. Funkcja przesyłania danych dociera do systemu teleinformatycznego za pomocą sieci teleinformatycznej, która jest obsługiwania przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W ten sposób  udostępniany jest stały, automatyczny i bezpośredni transfer danych z kas fiskalnych obejmujący wszelkie zdarzenia podatkowe, które podczas użytkowania są wysyłane do KAS. W taki sposób zgromadzone dane stosowane są zazwyczaj w celu ich kontroli i analizy. System nadzoruje transmisję danych wszystkich dokumentów sprzedaży, które są magazynowane w kasach fiskalnych. Taki proces ma na celu walkę z nieuczciwą konkurencją pomiędzy przedsiębiorcami, a jednocześnie chroni najważniejsze instytucje do walki z tzw. szarą strefą na rynku pracy.

W jaki sposób można korzystać z wirtualnych kas?

  • Wymogi techniczne – tego typu urządzenia muszą spełniać określone kryteria. Co to oznacza? Że kwestie techniczne określone zostały na podstawie rozporządzenia dotyczącego kas rejestrujących w formie oprogramowania, a także aplikacji mobilnej, która rozlicza opłaty za przewóz osób. Te przepisy jasno określają m.in sposób w jaki ma być prowadzona ewidencja przy pomocy wirtualnych kas, a także w jakiej postaci ma być dokumentowana sprzedaż.
  • Fiskalizacja zapewniająca połączenie, które umożliwi przesyłanie danych pomiędzy kasą a Centralnym Repozytorium Kas. Fiskalizacja odbywa się tylko w trybie obsługi kasy, kiedy baza danych kasy nie zawiera danych, pomijając numer unikatowy.
  • Raport dobowy, który wystawiany jest po zakończeniu sprzedaży z danego dnia, nie później niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w następnym dniu. Kiedy rozliczanych jest kilka transakcji jednocześnie, należy zamknąć wszystkie rozpoczęte transakcje tuż przed wystawieniem dobowego raportu fiskalnego.
  • Raport miesięczny sporządzany zostaje w wersji papierowej zaraz po zakończeniu sprzedaży w danym miesiącu, w terminie do 25-tego dnia miesiąca.
  • Paragon elektroniczny lub papierowy. Podatnik jest zobowiązany do wystawienia czytelnego wydruku paragonu fiskalnego w wersji papierowej, a w sytuacji paragonu fiskalnego w formie elektronicznej – jego czytelny widok powinien umożliwić nabywcy sprawdzenie stanu prawidłowości dokonanej sprzedaży.
  • Oświadczenie pracowników i podatnika w celu zapoznania się z ewidencją przez rozpoczęciem jej prowadzenia oraz zasadami dotyczącymi wystawiania paragonów.
  • Przechowywanie dokumentacji przez okres, który jasno określa ustawa o rachunkowości (czyli 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym kończy się okres podatkowy)

Wirtualna kasa fiskalna to nowoczesne oprogramowanie, które może być wykorzystywane przez wiele podmiotów gospodarczych. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym rozwiązaniu, skontaktuj się z profesjonalnym biurem rachunkowym.

inspiracja: anowak.com.pl – zakładanie spółek

  Biznes