19 października 2021
  • Home
  • Biznes
  • Jak dbać o zachowanie czystości sprężonego powietrza?
czystosci sprezonego powietrza

Jak dbać o zachowanie czystości sprężonego powietrza?

By on 13 marca 2020 0 245 Views

Powietrze jest mieszanką gazów, w której również unoszą się cząsteczki pyłu, pary wodnej oraz innych substancji, które łatwo mogą przedostać się do sprężanego powietrza i tym samym obniżać jego jakość. Jak zadbać o wysoką jakość sprężonego powietrza?

Uszkodzenia sprężarek wskutek zanieczyszczeń

Sprężarki olejowe, śrubowe i tłokowe mogą ulec uszkodzeniu wskutek przedostawania się do nich cząsteczek kurzu i różnego rodzaju pyłów. Szacunkowo w 1 m³ nieoczyszczonego powietrza atmosferycznego zawiera do 180 milionów cząsteczek zanieczyszczeń. A także wysokie stężenie zawiesiny oleju i pary wodnej, które sięga nawet do 80%. W praktyce oznacza to, że powietrze zasysane bezpośrednio do sprężarki ma niską jakość. Pomimo że cząsteczki zanieczyszczeń stałych mają średnicę poniżej 2 mm, to w połączeniu z parą wodną zaczynają tworzyć substancję korozyjną, która w dłuższej perspektywie czasu wywołuje uszkodzenia mechanizmów sprężarki. Poza tym w połączeniu z olejem taka mieszanka tworzy osad, który zapycha zawory sprężarki i powoduje szybsze zużywanie elementów rotujących oraz uszczelniaczy. Taka sytuacja może doprowadzić do awarii sprężarki i przestoju zakładu produkcyjnego, co wiąże się ze stratami.

Sprężarki tłokowe mogą ulec awarii wskutek „oklejania” oparami oleju cylindrów oraz zaworów. W ten sposób powstaje lepka masa, która wyłapuje cząsteczki kurzu oraz innych zanieczyszczeń. W ten sposób z czasem dochodzi do uszkodzenia powierzchni rotujących. Dodatkowe niebezpieczeństwo sprawia olej, który podlega utlenianiu podczas podgrzewania w procesie sprężania. W ten sposób zamienia się w substancję o właściwościach kwasu, który powoduje wżery na elementach sprężarki. Cząsteczki oleju często są emitowane przez sprężarki olejowe, dlatego warto zastosować odpowiednie zabezpieczenia, aby olej nie został zassany podczas pracy urządzenia. 

Podczas procesu sprężania dochodzi do powstania pary wodnej. Dzieje się tak, gdy ogrzane podczas sprężania powietrze styka się z chłodną powierzchnią zbiornika ciśnieniowego. Z tego względu sprężarki posiadają dreny, które zapobiegają gromadzeniu skroplonej wody, ale nie są w stanie całkowicie usunąć cząsteczek wilgoci. Sprężarki śrubowe, olejowe lub tłokowe często ulegają uszkodzeniom, gdy wilgoć przedostanie się do oleju sprężarki, wskutek czego zaczyna on tracić swe właściwości smarne. Wskutek tego zwiększa się tarcie między elementami rotującymi i dochodzi do szybszego zużycia. Poza tym stale występująca wilgoć powoduje korozję i tym samym skraca żywotność poszczególnych elementów.

Zanieczyszczenia stałe przedostają się do sprężonego powietrza wskutek zużywania się elementów urządzenia oraz przedostają się do układu pneumatycznego przez zasysanie otaczającego powietrza. Powstają również ze względu na starzenie się uszczelniaczy, przewodów oraz innych części układu sprężającego powietrze. W ten sposób powstaje błędne koło, ponieważ cząsteczki, które wytrącają się w wyniku postępującego procesu zużywania części sprężarki, trafiają do niej ponownie i tym samym zanieczyszczają sprężane powietrze. Mogą też z czasem doprowadzić do awarii urządzenia. Dlatego ważne jest zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń, aby nie tylko zwiększyć jakość sprężanego powietrza, lecz także zapewnić dłuższą żywotność elementom sprężarki.

Jak zadbać o czystość sprężonego powietrza?

Istnieją różne sposoby, aby zadbać o wysoką jakość sprężonego powietrza wytwarzanego przez sprężarki śrubowe oraz inne modele. Jednym z nich jest zamontowanie standardowego filtra po stronie ssawnej sprężarki do zgrubnego oczyszczania powietrza. Dzięki temu cząsteczki zanieczyszczeń zostają wyeliminowane już w początkowej fazie zasysania powietrza. Dzięki temu to, które trafi do układu pneumatycznego będzie wolne od zanieczyszczeń. Natomiast w celu przechwycenia pary wodnej, cząsteczek oleju i mikroskopijnych zanieczyszczeń, stosowane są filtry węglowe. Doskonałym rozwiązaniem jest szeregowy system filtracji, który polega na zamontowaniu kilku połączonych ze sobą filtrów, przez które przepływa powietrze. W ten sposób pierwszy filtr wyłapuje wstępnie zanieczyszczenia, a do kolejnego trafia czystsze powietrze. W ten sposób każdy filtr w pewnym stopniu zabezpiecza kolejny przed nadmiernym zapyleniem. Dzięki temu możliwe jest ciągłe dostarczanie wysokiej jakość powietrza oraz zapobieganie uszkodzeniu elementów sprężarek.

Sprężarki olejowe, tłokowe i śrubowe to urządzenia wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu. Jednak w zasysanym powietrzu znajduje się wiele zanieczyszczeń, które prowadzą do szybszego zużywania elementów urządzenia oraz obniżają jakość sprężonego powietrza. Dlatego warto zastosować co najmniej klasyczny filtr do zgrubnego oczyszczania powietrza. A w przypadku dużych zanieczyszczeń należy zastosować szeregowy system filtracji.

  Biznes