18 lipca 2024
  • Home
  • Finanse
  • Inwestowanie w akcje – na czym to polega?
inwestowanie w akcje pracownicze

Inwestowanie w akcje – na czym to polega?

By on 13 stycznia 2022 0 208 Views

W dzisiejszych czasach potencjalny inwestor ma wiele możliwości inwestowania, np. w papiery wartościowe, surowce czy nieruchomości. Zwłaszcza inwestowanie w akcje cieszy się rosnącą popularnością. Obecnie trzymanie oszczędności na lokatach o niskim oprocentowaniu jest nieopłacalne. Z kolei na zwykłym rachunku bankowym wartość pieniądza zmniejsza się wraz z rosnącą inflacją. Inwestowanie wiąże się jednak z ryzykiem utraty zainwestowanej kwoty. Jak więc inwestować, aby nie stracić?

Na czym polega inwestowanie w akcje?

Inwestowanie w papiery wartościowe polega na ich obrocie, tzn. zakupie i sprzedaży z osiągnięciem zysku. Przyszły inwestor ma do wyboru kilka rodzajów papierów wartościowych: głównie obligacje lub akcje. Ich zakupu można dokonać za pośrednictwem założonego w banku lub domu maklerskim konta maklerskiego. Obligacje to potwierdzenie zaciągnięcia kredytu u właściciela obligacji, emitowane m.in. przez Skarb Państwa. Są one bezpieczną, ale słabo oprocentowaną inwestycją. Z kolei nabycie akcji – czyli potwierdzenia posiadania prawa majątkowego do części majątku spółki akcyjnej, wiąże się z wyższym ryzykiem, ale też i z możliwością osiągnięcia większego zysku.

Programy akcyjne dla pracowników

Jednym z rodzajów akcji, w które można inwestować, są akcje pracownicze. Wg badania przeprowadzonego przez PwC około 31% ze 140 największych polskich spółek giełdowych prowadziło w 2017 r. programy akcyjne dla pracowników (Raport PwC „Pracownicze programy akcyjne – szansa dla firm, szansa dla Polski”). Obecnie takim programem objętych jest zaledwie około 25-30 tys. osób (źródło: Money.pl), co oznacza znaczny spadek w ostatnich latach. Emisji akcji pracowniczych dokonują głównie duże firmy i niewielkie startupy. Takie akcje stanowią głównie dodatkowe wynagrodzenie dla kadry menadżerskiej spółki.

Zalety akcji pracowniczych

Niewątpliwą zaletą akcji pracowniczych jest ich funkcja edukacyjna, dzięki której pracownicy poszerzają swoją świadomość finansową i dbają o budowanie swoich oszczędności poprzez regularne otrzymywanie dywidendy. Są także w stanie zbudować swoją poduszkę finansową, która pomoże w przypadku większych wydatków. Emisja akcji dla pracowników pomaga zatrzymać najlepszych z nich wewnątrz firmy, powoduje, że są oni bardziej do niej przywiązani. Wpływa też na lepsze postrzeganie spółki przez potencjalnych inwestorów, jako firmy, która ma stabilną sytuację finansową.

Strategie obrotu akcjami pracowniczymi

Jeśli pracownicy przedsiębiorstwa mają możliwość skorzystania z programu akcyjnego to jest to dla nich dobre rozwiązanie. Otrzymując je bezpłatnie lub kupując po preferencyjnych cenach zyskują już na starcie. Akcje pracownicze można zatrzymać na długie lata – wówczas ich wartość powinna rosnąć w miarę rozwoju spółki. Zwykle warto jest trzymać akcje przynajmniej do czasu faktycznego wejścia spółki na giełdę. Wówczas można na bieżąco obserwować ich wartość i sprzedać je w odpowiednim momencie. Są jednak spółki, które nie wchodzą na giełdę – wówczas także istnieje możliwość sprzedaży akcji, ale poza rynkiem regulowanym. Dzięki temu inne osoby nie będące pracownikami danej firmy mogą wejść w posiadanie części majątku spółki.

Inwestowanie w akcje, a zwłaszcza w akcje pracownicze, może być naprawdę opłacalne. Warto się do tego jednak odpowiednio przygotować i nabyć odpowiednią wiedzę, aby zminimalizować ryzyko poniesienia straty w przyszłości.

  Finanse