2 lipca 2022
hydroizolacja fundamentów

Hydroizolacja fundamentów – jakich błędów unikać?

By on 27 maja 2022 0 11 Views

Wszystkie błędy popełnione w przypadku hydroizolacji fundamentów pojawiają się dopiero po wielu miesiącach, a nawet latach eksploatacji nieruchomości, dlatego warto poświęcić więcej czasu na odpowiednie przygotowanie technologiczne. Jakich błędów unikać i co zrobić, żeby zabezpieczenie przeciwwodne uzyskało odpowiednią trwałość?

Pominięcie analizy gruntowo-wodnej przed dopasowaniem rozwiązań technicznych

Wykonawcy podejmujący się hydroizolacji fundamentów powinni rozpoznać warunki gruntowo-wodne, ponieważ w dużym stopniu uzależniają wybór odpowiednich preparatów. Na gruntach sypkich stosuje się z reguły hydroizolacje lekkie, natomiast nieruchomości stojące na powierzchniach z dominacją gliny wymagają już wprowadzenia średnich, cięższych technologii. Po prostu woda inaczej przechodzi przez grunty spoiste, a inaczej przez sypkie.

Błędy w ciągłości powierzchni

Dobra hydroizolacja zachowuje ciągłość, także w strefach wrażliwych. Nieszczelność, nawet na drobnym obszarze powoduje daleko idące konsekwencje techniczne łącznie z rozwojem zagrożeń biologicznych, niezwykle trudnych w usunięciu. Inwestorzy, którzy ograniczają izolację poziomą fundamentów popełniają krytyczny błąd. Hydroizolacja pozioma i pionowa muszą ze sobą właściwie współpracować. Duże znaczenie w pracach posiadają zatem nowoczesne zaprawy uszczelniające wchodzące w skład całego zestawu do hydroizolacji.

Różnice technologiczne, czyli lepiej zadbać o kompatybilne chemicznie materiały

W przeciągających się budowach bardzo często dochodzi do problemu zmiany wykonawców, a nawet wykorzystania niekompatybilnych technologii, które mogą na siebie negatywnie oddziaływać. Kompatybilność technologii hydroizolacyjnych zwiększa szansę na otrzymanie w pełni szczelnej powłoki. Już na etapie wyboru systemu zabezpieczenia przeciwwodnego warto przemyśleć dostęp do najbardziej problematycznych stref, mocno wrażliwych na przechodzenie wilgoci. W takich miejscach sprawdzi się natrysk, lżejsze materiały.

Nowoczesne technologie hydroizolacyjne produkuje się w taki sposób, aby ograniczyły błędy przy aplikacji. Wykonawcy nie mogą dowolnie podchodzić do grubości nakładanych warstw hydroizolacyjnych, ale muszą trzymać się rygorystycznych norm określonych przez producenta. Powodzenie prac zależy od bieżącej kontroli, dlatego inwestor nie powinien z niej rezygnować.

Nie warto oszczędzać

Na hydroizolacji fundamentów naprawdę nie należy oszczędzać, ponieważ wszystkie nieprawidłowości kończą się drogimi remontami, a nawet trudnościami w przeprowadzeniu prac konserwacyjnych. Błędy mogą pojawiać się już od etapu analizy wodno-gruntowej po wybór technologii i kontrolę robót.

Na zakończenie

Hydroizolacja fundamentów to jedna z podstawowych praktyk służąca zabezpieczeniu nieruchomości. Od wykonawców oczekuje się dużego profesjonalizmu i wykorzystania jakościowych systemów oraz metod aplikacji preparatów. Inwestor uniknie błędów, jeżeli powierzy zadanie rekomendowanym, branżowym ekspertom i podejdzie fachowo do kwestii kontroli wszystkich etapów robót.