28 maja 2022
  • Home
  • Firma
  • Gdzie szukać oszczędności dla transportu dalekobieżnego.
Gdzie szukać oszczędności dla transportu dalekobieżnego.

Gdzie szukać oszczędności dla transportu dalekobieżnego.

By on 12 czerwca 2018 0 506 Views

Sprawny i efektywny transport dalekobieżny wymaga przede wszystkim niezawodności procesów technologicznych i logistycznych. Zarządzanie flotą pojazdów w tego typu transporcie wymaga więcej nakładu pracy i generuje znacznie większe ryzyko strat na różnych polach. Jednocześnie, prawidłowe zarządzanie potrafi przynieść spektakularne oszczędności w skali roku, co ma niebagatelne znacznie dla funkcjonowania i rozwoju firmy.

Zagrożenia – czego można szczególnie obawiać się w przypadku transportu na długich trasach

Tutaj lista mogłaby być bardzo długa, jednak wystarczy wymienić kilka kluczowych zagrożeń płynących z faktu przemieszczania się na długich dystansach:

  • transport dalekobieżny obejmuje swoim zasięgiem terytoria wielu państw o różnych specyfikach – kulturze, poziomie rozwoju, prawie i przepisach celnych oraz transportowych. Umiejętność dostosowania się do wszystkich tych różnych oraz przewidywania płynących z nich zagrożeń to pierwszy ważny element zarządzania;
  • długie trasy to znaczna eksploatacja – zarówno samochodu jak i kierowcy. Konieczność zapewnienia i zorganizowania postojów rodzi wiele komplikacji natury organizacyjnej i ekonomicznej (koszty parkowania i noclegów, zabezpieczenie ładunku itp.);

 

Jak zarządzać i planować w transporcie dalekobieżnym

Najważniejsza jest sprawna logistyka, czyli umiejętne manewrowanie pojazdami, kierowcami i ładunkiem w taki sposób, by przy minimalnych kosztach generować maksymalne zyski z eksploatacji tych zasobów.

Z pewnością warto korzystać ze wszelkich dostępnych sposobów wspomagających ten proces – najlepiej już na poziomie planowania, ale również monitorowania przebiegu i analizowania raportów. Monitoring systemowy z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania bazującego na GPS, taki jak na przykład system zarządzania flotą WEBFLEET firmy TomTom – pozwala przeanalizować nawet długie i skomplikowane trasy podając gotowe zestawienia, których samodzielne przygotowanie było pracochłonne i obarczone ryzykiem błędów. Dzięki takim analizom można zoptymalizować trudne trasy, na przykład likwidując puste przebiegi (sprzężenie z giełdami spedycyjnymi i frachtowymi).

Obecnie nie dyskutuje się już z faktem, że znajomość bieżącego położenia każdego z pojazdów jest bardzo cenna informacją. Pozwala ona nie tylko oszczędzić czas przeznaczany kiedyś na kontakt telefoniczny z kierowcą, ale przede wszystkim pomaga precyzyjnie oszacować czas dotarcia do celu, nawet mimo zmiennych warunków drogowych i pogodowych. Lokalizatory GPS montowane w pojazdach przesyłają dane do serwerów bazodanowych w równych odstępach czasu, dzięki czemu wszystkie parametry są na bieżąco i automatycznie korygowane.

W jaki sposób generować oszczędności

Sprzężone z lokalizatorami czujniki oraz oprogramowanie umożliwiają bieżące monitorowanie wielu parametrów kluczowych na długich trasach – spalania paliwa w odniesieniu do obranej trasy i sposobu prowadzenia samochodu, zużycia newralgicznych elementów, jak hamulce czy opony oraz czasu pracy kierowcy i przebytych kilometrów. Generowane na tej podstawie raporty podsumowują całą trasę, a w przypadku konkretnych modułów pozwalają porównywać skomplikowane dane z różnych pojazdów. Dzięki tym informacjom można planować kolejne przejazdy w taki sposób by optymalizować kluczowe zagadnienia i tym samym minimalizować koszty przejazdów.

Cennym uzupełnieniem powyższych analiz są specjalistyczne narzędzia do rozliczania delegacji (również zagranicznych), kilometrówki, czasu pracy, kosztów transportu i wieli innych. Pozwalają one odciążyć pracowników oraz minimalizują ryzyko popełnienia błędów w zestawieniach. To również wydatne oszczędności wynikające z przeniesienia określonych zadań na system i możliwości oddelegowania pracownika w zaoszczędzonym czasie do innych czynności.

Mało docenianym ale i bardzo ważnym elementem jest zwiększenie bezpieczeństwa transportu dalekobieżnego. Monitoring czasu pracy kierowców i przebiegu pojazdów ostrzega przed przeciążeniami, więc minimalizuje ryzyko strat związanych z wypadkami i awariami. Systemy zabezpieczające przed nieautoryzowanym dostępem do pojazdu zabezpieczają także przed jego kradzieżą.

Na koniec coś, o czym również warto pamiętać. Monitoring ma również oddziaływanie psychologiczne i znacznie dyscyplinuje kierowców. Tym samym likwiduje patologie polegające na prywatnych przejazdach, które  zwykle „znikały” podczas długich tras, spuszczaniu paliwa czy nierejestrowanych transportach rozliczanych „do kieszeni” kierowcy.

 

Inspirowane: Telematics.tomtom.com – monitoring auta

  Firma