4 sierpnia 2021
W jakich miejscach powstają odpady medyczne

W jakich miejscach powstają odpady medyczne?

By on 3 sierpnia 2018 0 1373 Views

Współczesność ze względu na szybki postęp nauki i techniki produkuje wiele odpadów niebezpiecznych. Wynika to z powstawania coraz to nowszych metod produkcji, tworzenia nowych substancji czy tworzyw sztucznych. Cały ten rozwój nauki i techniki ma na celu poprawić komfort życia człowieka, jednak przyczynia się również w równym stopniu lub nawet większym do degradacji naszego środowiska. Według ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku wyróżniamy wiele odpadów niebezpiecznych w tym między innymi odpady medyczne, czyli takie, które powstają dokładnie w momencie, gdy dbamy o nasze zdrowie. Odpady medyczne dokładniej to:

 • odpady powstające w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych
 • odpady powstałe w wyniku prowadzenia badań i doświadczeń naukowych z zakresu medycyny

Gdzie powstają odpady medyczne?

Odpady medyczne niebezpieczne powstają w wyniku udzielania świadczeń medycznych i w miejscu wezwania pogotowia ratunkowego oraz w miejscach, gdzie prowadzi się badania i doświadczenia naukowe w zakresie medycyny. Dokładnie są to:

 • szpitale
 • przychodnie
 • kliniki prywatne
 • gabinety lekarskie
 • gabinety stomatologiczne
 • gabinety kosmetyczne
 • instytuty naukowe
 • laboratoria badawcze
 • stacje sanitarno epidemiologiczne
 • apteki
 • ośrodki sanatoryjne.

W rozporządzeniu z dnia 5 października 2017 roku dokładnie opisane i oznaczone kodami są rodzaje odpadów medycznych. Konkretnie odpadami medycznymi niebezpiecznymi nazywamy: narzędzia chirurgiczne i zabiegowe, części ciała, organy ich resztki oraz pojemniki do przechowywania krwi, odpady zawierające żywe drobnoustroje (np. pożywki służące do wykonywania posiewów, zainfekowane pieluchomajtki, podkłady), opatrunki i ubrania jednorazowe, wszelkiego rodzaju chemikalia zawierające substancje toksyczne i niebezpieczne, leki, odpady dentystyczne, utwory geologiczne służące do zabiegów leczniczych, pozostałości jedzenia pochodzące z ośrodków żywienia osób cierpiących na choroby zakaźne.

Do czego zobowiązane są placówki wytwarzające odpady medyczne niebezpieczne?

Wszystkie obowiązki placówek, których działalność wiąże się z powstawaniem odpadów medycznych niebezpiecznych są uregulowane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Każdy rodzaj odpadów jest uszeregowany i opisany odpowiednimi kodami, np. leki cytoksyczne i cytostatyczne mają kod: 180108. Dodatkowo rozporządzenie to dzieli odpady medyczne na: zakaźne, niebezpieczne, inne niż zakaźne oraz na inne niż niebezpieczne. Prawo Polskie ustala dokładnie, jak powinno wyglądać przechowywanie odpadów medycznych. Przede wszystkim powinny znajdować się w odpowiednio opisanych pojemnikach na odpady medyczne, które muszą być przechowywane w pomieszczeniach niedostępnych dla ogółu. Placówki wytwarzające takie odpady są również zobowiązane do bezzwłocznego przekazania ich do firm zajmujących się unieszkodliwianiem i niszczeniem takich odpadów.

Odpady medyczne w gospodarstwach domowych.

Warto wspomnieć, że my sami produkujemy odpady medyczne i nie raz mogą to być odpady niebezpieczne. Według ustawy o odpadach igły, strzykawki, waciki, opatrunki, resztki leków z naszych gospodarstw nazywane są odpadami komunalnymi, które są usuwane przez gminy. Dlatego trafiają na komunalne wysypiska śmieci, a nie do spalarni odpadów niebezpiecznych. Dlatego każdy, kto wyrzuca tego typu śmieci powinien je przynajmniej odpowiednio zabezpieczyć, by zminimalizować ich rozprzestrzenianie się.