23 września 2019
Najskuteczniejsze metody odgrzybiania scian

Najskuteczniejsze metody odgrzybiania ścian

By on 23 stycznia 2019 0 132 Views

Zagrzybienia ścian – najczęstsze czynniki ryzyka

Zanim ściany budynku zostaną zagrzybione, warto zwrócić uwagę, czy nie występują charakterystyczne czynniki ryzyka skutkujące powstaniem grzyba. Są to przede wszystkim: zbyt duża wilgotność w pomieszczeniach związana na przykład z czynnikami środowiskowymi, takimi jak północne położenie budynku lub niedoświetlenie pomieszczeń światłem dziennym, niewłaściwa wentylacja, rozszczelnione okna, źle wykonana termoizolacja budynku, wysokie lub niskie temperatury w niewietrzonych pomieszczeniach. Pomieszczeniami o dużym czynniku ryzyka powstania grzybni i pleśni są kuchnie i łazienki. Grzyb zająć może jednak ściany w zasadzie w każdym innym pomieszczeniu, bowiem mikroorganizmy z królestwa grzybów są na tyle zróżnicowane, że łatwo przystosowują się do dostępnych środowiskowo warunków. Podstawowym objawem powstania grzybni na ścianie są wykwity, najczęściej koloru brunatno-zielonkawego, a także charakterystyczny zapach stęchlizny. W takiej sytuacji konieczna jest natychmiastowa interwencja, aby nie doszło do namnożenia się grzybni, co następuje niezwykle łatwo po zainfekowaniu ściany.

 

Trzy najskuteczniejsze metody odgrzybiania ścian polecane przez mykologów: termiczna, chemiczna i iniekcyjna 

Mykolodzy, czyli specjaliści w dziedzinie królestwa grzybów, polecają trzy najskuteczniejsze strategie odgrzybiania ścian. Są to następujące metody: termiczna, chemiczna i z użyciem iniekcji. Metoda termiczna stosowana jest z użyciem opalarki. Zaliczana jest ona do metod powierzchniowych, bowiem oddziałuje się przy jej pomocy jedynie na powierzchnie już zajęte grzybem. Wykwity grzybicze opala się specjalną lampą lutowniczą lub opalarką, następnie zaś następuje odkażanie zainfekowanych uprzednio miejsc poprzez nakładanie środków grzybobójczych. Po tym zabiegu powierzchnia jest czyszczona mechanicznie i raz jeszcze odkażana w celu zapobieżenia kolejnej infekcji grzybiczej. Drugim sposobem odgrzybiania ścian jest metoda chemiczna. Jest ona na tyle łatwa, że można ją stosować samodzielnie. Przy użyciu chemicznych preparatów, po oczyszczeniu z grzybni ściany, odsłania się suchą powierzchnię. Zdarza się, że w celu usunięcia pleśni konieczne staje się wręcz skucie tynku w obszarze do 1 metra wokół wykwitu grzybni. Dopiero na suche, odczyszczone i odkurzone miejsce nanieść trzeba specjalny preparat grzybobójczy. Preparaty grzybobójcze mogą być aplikowane pędzlem lub spryskiwaczem wprost na odgrzybioną ścianę. Standardowo nakłada się je trzykrotnie w ostępie dwu godzin. Następnie można nałożyć tynk zabezpieczony dodatkowymi środkami biobójczymi. W ten sposób uzyskuje się naturalną barierę przed kolejną infekcją grzybiczą. Trzecią z metod odgrzybiania ścian, polecaną przez mykologów, jest metoda iniekcyjna, przeznaczona do ratowania mocno zagrzybionych ścian. Stosuje się ją wtedy, kiedy grzyb dostał się już do najgłębszych warstw ścian i po skuciu tynków nadal nie można uzyskać wolnej od grzybni powierzchni. Metoda iniekcyjna to po prostu zastrzyki grzybobójcze wstrzykiwane do ścian poprzez, uprzednio wywiercone otwory o średnicy około 1 centymetra, w odległości od 10 do 15 centymetrów. Wywiercone w celu podania środków grzybobójczych otwory należy tworzyć pod kątem 30-45 stopni w stosunku do płaszczyzny ściany. Poprzez specjalne lejki wstrzykuje się preparaty grzybobójcze aż do momentu ich całkowitego wchłonięcia przez ścianę. Dopiero po tym zabiegu i całkowitym wyschnięciu powierzchni ściany rozpocząć można tynkowanie i dalsze prace wykończeniowe. Każda ze stosowanych metod odgrzybiania dobra być powinna w zależności od stopnia zagrzybienia ściany, tak aby uniknąć nawrotów infekcji grzybiczych.

Inspirowane: Nord-help.com.pl – osuszanie budynków