20 października 2019
  • Home
  • Life Style
  • Na czym polega zarabianie na własnej instalacji fotowoltaicznej?

Na czym polega zarabianie na własnej instalacji fotowoltaicznej?

By on 20 maja 2019 0 66 Views

W całej Unii Europejskiej mnóstwo osób inwestuje w odnawialne źródła energii elektrycznej. Trend na biznes OZE pojawił się również w naszym kraju. Wiele osób w Polsce zastanawia się, w jaki sposób można zarobić na produkcji własnego, darmowego oraz ekologicznego prądu elektrycznego i jak można go sprzedawać, konkurując z państwowymi dostawcami na rynku energetycznym. Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w treści poniższego artykułu.

 

Zainwestuj w fotowoltaikę – jak zacząć ten biznes?

 

Jeśli pragniesz założyć własną działalność gospodarczą mającą na celu wytwarzanie energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, w tym szczególnie promieniowania słonecznego, możesz starać się o koncesję przyznawaną na zasadach i warunkach określonych w ustawie o Prawie Energetycznym. Ustawa ta nie obejmuje wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji, czyli w bardzo małych systemach fotowoltaicznych, dlatego też indywidualny producent energii z małej farmy fotowoltaicznej raczej nie będzie musiał starać się o otrzymanie koncesji.

 

Działalność gospodarcza w ramach OZE

 

W treści artykułu 4. punkt pierwszy wyżej wymienionej ustawy wskazano, że osoby fizyczne, które nie prowadzą zarejestrowanej działalności gospodarczej, ale wytwarzają energię elektryczną w systemach fotowoltaicznych na własny użytek, mogą równocześnie sprzedawać niewykorzystane zasoby energii, jeśli zostaną one wprowadzone do sieci dystrybucyjnej jeszcze przed przyłączeniem minielektrowni do większej sieci. Osoba będąca przedsiębiorcą w myśl rozumienia ustawy o swobodzie działalności gospodarczej lub taka, która jest osobą fizyczną i nie wykonuje żadnej działalności gospodarczej, powinna pisemnie powiadomić operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do sieci którego ma zostać przyłączona mikroinstalacja fotowoltaiczna, o terminie tegoż przyłączenia, planowanej lokalizacji farmy fotowoltaicznej, rodzaju instalacji oraz mocy zainstalowanej fotowoltaiki. Zgłoszenia dokonuje się nie później niż 30 dni przed planowanym przyłączeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego w ramach wykonywania działalności gospodarczej i wytwarzania własnej energii elektrycznej pochodzącej z promieniowania słonecznego.

 

Zbierz odpowiednie dokumenty i zacznij budowę własnej farmy fotowoltaicznej

 

Właściciel domowej elektrowni musi dokonać wpisu do rejestru wytwórców, którzy prowadzą działalność gospodarczą, w zakresie posiadania małych instalacji, w ramach OZE. Rejestr ten prowadzi Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Aby otrzymać stosowny wpis, należy zgłosić się z prawidłowo wypełnionym wnioskiem, zaś przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji fotowoltaicznych powinien przedłożyć dokumenty potwierdzające posiadanie aktualnego tytułu prawnego do wszelkich obiektów budowlanych, w których takowa działalność zostaje wykonywana, oraz tytuł prawny do posiadania instalacji fotowoltaicznej, czyli fakturę potwierdzającą jej zakup. Dodatkowo osoba taka powinna zawrzeć umowę o przyłączenie małej instalacji do sieci oraz dysponować obiektem spełniającym wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, przepisach sanitarnych, przepisach o ochronie środowiska – które umożliwiają precyzyjne, prawidłowe i rzetelne wykonanie działalności gospodarczej w zakresie produkcji własnej energii elektrycznej przeznaczonej do późniejszej odsprzedaży.

Własna farma fotowoltaiczna może być usadowiona na dachu budynku lub bezpośrednio na gruncie. W przypadku instalacji do 10 kW potrzebna jest powierzchnia dachu zazwyczaj od strony południowej o wielkości co najmniej 70 mkw, a dla instalacji do 40 kW – aż 300 mkw powierzchni dachu.

Odbiorca nie może wykorzystywać energii elektrycznej i elektrycznej w celu zwiększenia wartości opałowej produkowanej energii. Ponadto osoba taka musi prowadzić dokumentację dotyczącą ilości energii elektrycznej, która pochodzi z fotowoltaiki.

Źródło: House Solutions – fotowoltaika, pompy ciepła, klimatyzacje