24 sierpnia 2019
  • Home
  • Biznes
  • Jak budować pozytywny wizerunek firmy na szczeblu lokalnym?
Jak budowac pozytywny wizerunek firmy na szczeblu lokalnym

Jak budować pozytywny wizerunek firmy na szczeblu lokalnym?

By on 4 kwietnia 2019 0 102 Views

Pozytywny wizerunek firmy może wpłynąć na jej rozwój i sukces, przyciągając potencjalnych klientów. Wizerunek negatywny potrafi natomiast zburzyć wypracowaną przez wiele lat pozycję przedsiębiorstwa. Nie wszyscy właściciele firm zdają sobie sprawę z siły pozytywnego wizerunku. Modne stały się ostatnio firmy zajmujące się jego kreowaniem, które mają pomóc zarówno w pozytywnym odbiorze, jak i zwiększeniu zasięgów danej marki/produktu. Pamiętajmy jednak, że dążąc do osiągnięcia pozytywnego wizerunku firmy, powinniśmy rozpocząć od jego budowania na szczeblu lokalnym, stopniowo kierując działania do coraz szerszej grupy odbiorców. Jakie działania warto podjąć?

Globalny znaczy lokalny, czyli rzecz o wizerunku

Prócz wizerunku firmy, możemy mówić o jej tożsamości. Posiada ją każdy podmiot, możemy do niej zaliczyć nie tylko nazwę czy logo firmy, ale także jej różnorodne działania, wizerunek medialny (prasa, telewizja, radio, strona www), akcje sponsoringowe, zaangażowanie w problemy lokalnej społeczności itd. Tożsamość jest przekazywana za pośrednictwem różnych kanałów także (a może przede wszystkim) wśród lokalnej społeczności. Wyobrażenie firmy, jej obraz rysujący się w głowach odbiorców to właśnie wizerunek. By zbudować silny pozytywny wizerunek firmy o dużym zasięgu, najpierw zacznijmy od mniejszych celów i zbudowania pozytywnego odbioru przedsiębiorstwa w najbliższym otoczeniu. Sukces zaczyna się od małych kroków.

Lokalne działania, olbrzymi sukces

W XXI wieku znacznie większy wpływ na budowaniu wizerunku firm ma aktywne podejście do ekologii i angażowanie się w życie lokalnej społeczności. Utrzymywanie pozytywnych relacji lokalnych to angażowanie się w bieżące problemy społeczności, pomoc w akcjach charytatywnych, patronat nad lokalnymi wydarzeniami ważnymi ze względu na tradycję i zwyczaje istniejące od lat w danym miejscu.

Angażowanie się w sprawy „lokalsów” jest odbierane pozytywnie przez szersze grono odbiorców. Firma kojarzona jest z określonym rejonem, jego tradycjami, dziedzictwem kulturowym. Dzięki temu staje się unikatowa, nie jest odbierana w ocenie otoczenia jako „firma jakich wiele”, a zyskuje wśród nich wyróżnienie, staje się „naszą”. Umiejętność prowadzenia przez firmę tzw. społecznego dialogu jest odbierana pozytywnie, nobilituje ją do grona dobrych przedsiębiorstw, z którymi potencjalni klienci chcą podjąć współpracę.

Jeżeli firmy angażują się podczas lokalnych inicjatyw, akcji edukacyjnych, meczów lokalnych drużyn sportowych czy organizowanych akcji ekologicznych, zyskują rozgłos. Aktywne angażowanie się w problemy lokalnej społeczności i realna pomoc w ich rozwiązaniu skutkują budowaniem długotrwałych pozytywnych relacji wpływających na pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa. Informacja o działalności danego podmiotu może być również rozpowszechniana wśród grup zainteresowanych, np. polityków, urzędników, inwestorów, mediów.

Działania na szczeblu lokalnym mogą wpłynąć też na poprawienie pozycji firmy także w lokalnych wynikach wyszukiwania, ponieważ znaczenie na ich wyświetlanie ma także rozpoznawalność danej firmy w internecie, oceniana na podstawie różnego rodzaju linków i artykułów. Jeśli firma często angażuje się w różne akcje społeczne i wspomina się o tym, np. w lokalnym serwisie informacyjnym czy prasie, ma to wpływ na jej pozycję danej firmy w wyszukiwarce.

Podsumowanie

W działalność na rzecz społeczności lokalnych mogą angażować się przedsiębiorstwa o różnej wielkości, zarówno małe, na początku swojej biznesowej drogi, jak i duże. Wspomagając akcje społeczne i charytatywne, dana firma wpisuje się w trend przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych, a to zawsze przyczynia się do poprawy wizerunku danej marki.

Inspirowane: firmaprzyjaznaklientowi.pl – badanie obsługi klienta

  Biznes